Ο απόλυτος τρόπος άσκησης. Ο προσωπικός γυμναστής αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και πλήρως εξατομικευμένα τον αθλούμενο φροντίζοντας να του παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση σύμφωνα με τους στόχους του, όποιοι και αν είναι αυτοί.

Τον ενθαρρύνει όπου χρειάζεται ή σε άλλες περιπτώσεις τον αποτρέπει από υπερβολές και διορθώνει τα τυχόν λάθη στην εκτέλεση των ασκήσεων.

To personal training μπορεί να γίνει 1 με 1 ή σε Small Group.